Què és l'esport?:

L'esport és una activitat física en el sentit del joc i de l'esforç, i la pràctica suposa un entrenament i el respecte de les regles.